Przechodzisz właśnie na stronę:
Powrót

Co się dzieje, gdy bank upada? Jakie gwarancje daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

0

Szymon Masło   |  

24 września 2018

Co się dzieje, gdy bank upada? Jakie gwarancje daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Klienci wierzą w stabilność instytucji bankowych oraz w ich wiarygodność. Powierzają bankom pieniądze na lokatach i kontach oszczędnościowych oraz rozliczeniowych nie zastanawiając się nad tym, czy ich pozycja rynkowa i kondycja jest dobra. Widmo upadku banku jest odsuwane daleko w świadomości klientów. Jednak jest całkowicie realne, choć prawdopodobieństwo bankructwa instytucji bankowej jest niewielkie. Jeśli jednak zdarzy się, że bank ogłosi upadłość, to co dzieje się z pieniędzmi klientów? Pewna kwota jest zwracana właścicielom ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czy ryzyko upadłości banku istnieje?

Od 1989 do 2017 roku w Polsce upadło 139 banków, w tym aż 133 banki spółdzielcze oraz zaledwie 6 banków komercyjnych. W samym 1995 roku upadłość zdecydowało się ogłosić ponad 60 instytucji bankowych. Po 2000 roku upadało coraz mniej banków, ale takie ryzyko zawsze istnieje.

Z uwagi na nie utworzono w 1995 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego zadaniem było zabezpieczanie depozytów bankowych. Funkcjonuje on do dziś. Jakich gwarancji i komu udziela?

Historia powstania BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w połowie lat 90. XX wieku, jako odpowiedź na masowe upadłości banków i kas pożyczkowych. Zadaniem instytucji było od początku wypłacanie pieniędzy należących do klientów upadających instytucji finansowych. Początkowo gwarancje BFG obejmowały niskie kwoty o wartości 1000 Europejskich Jednostek Walutowych (ECU), dlatego dla Polski była to kwota 1000 złotych gwarantowanych w 100 procentach. Z czasem sumę gwarancyjną zwiększono kolejno do 4000 ECU, 5000 ECU i do 11 000 ECU w 2001 roku. Kiedy to europejską jednostką walutową zostało euro, suma górnego limitu wzrosła w sposób znaczący. 

Ile wynosi obecnie gwarancja BFG dla klientów banków?

Gwarancja BFG obecnie obejmuje wszystkie depozyty w bankach w kwocie do 100 000 euro. Takie depozyty są w pełni gwarantowane. Jeśli dojdzie do upadku banku, a klient ma w nim np. lokatę na 100 000 euro (około 420-430 tys. zł), to BFG zwróci mu pełną kwotę. Większe depozyty nie są gwarantowane, dlatego klienci, którzy posiadają takie oszczędności w bankach, powinni je podzielić na mniejsze kwoty i ulokować w różnych bankach, co zmniejszy ryzyko straty, nawet jeśli dojdzie do upadku instytucji finansowej.

Które banki uczestniczą w gwarancjach BFG?

Wszystkie banki, które mają siedziby w Polsce, uczestniczą w programie gwarancji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W praktyce oznacza to, że są one zobligowane do odprowadzania corocznych składek do BFG.

Oprócz banków, w programie gwarancyjnym BFG uczestniczą od 2013 roku depozyty klientów ulokowane w tzw. SKOK-ach, czyli w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Gwarancji nie posiadają zagraniczne instytucje finansowe, ale one mogą być objęte ochroną w państwach, w których mają swoje siedziby.

Co się dzieje z chwilą upadku banku?

Zła kondycja finansowa banku i zbyt duża przewaga kredytów nad depozytami powoduje, że bank traci płynność finansową i staje się niewypłacalny. W takiej sytuacji ma on obowiązek poinformowania o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego, która może zdecydować o ogłoszeniu przejęcia banku upadłego przez inny bank, albo wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku woli przejęcia niewypłacalnego banku, bank przejmujący staje się zobowiązany wobec klientów banku upadającego. Klienci upadłej instytucji mogą zachować swoje produkty i wszystkie zgromadzone na nich środki, bez względu na wysokość depozytu, ale przejdą pod szyld innego banku. Tak naprawdę, niewiele się dla nich zmieni w takiej sytuacji.

Kiedy dojdzie do bankructwa instytucji bankowej – banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wówczas BFG zaczyna działać. Będzie wypłacał pieniądze klientom od dnia ogłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zawieszenia działalności przez bank. Ma na to aż 20 dni roboczych, ale może, za zgodą KNF, przedłużyć ten termin o kolejne 10 dni.

Gwarancja ze strony BFG dotyczy środków zdeponowanych na kontach osobistych, rachunkach oszczędnościowych i lokatach bankowych. Jednocześnie klienci banków powinni mieć świadomość, że nie wszystkie produkty finansowe podlegają gwarancji zwrotu. BFG nie zwróci pieniędzy ulokowanych przez klientów w lokatach z funduszem, czyli w przypadku korzystania z produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Wówczas BFG wypłaci tylko część lokacyjną.

Działalność dotychczasowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Gwarancje ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jak najbardziej działają. Od 1995 do 2012 roku BFG wypłacił środki z gwarancji ponad 319 tys. klientów, na łączą kwotę ponad 814 mln zł. Do końca 2016 roku według informacji przekazanych przez BFG fundusz wypłacił 5,8 mld zł deponentom podmiotów, których działalność została zawieszona w latach 2014-2016. 

Także klienci deponujący pieniądze w bankach komercyjnych i spółdzielczych nie muszą martwić się, co się z nimi stanie, jeśli dojdzie do upadku banku.

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu z nami. Może masz jakieś ciekawe promocje - chętnie wymienimy doświadczenia.