Przechodzisz właśnie na stronę:
Powrót

Co zrobić gdy zgubisz dowód osobisty?

0

Szymon Masło   |  

17 października 2018

Nosisz dowód osobisty w portfelu? Co zrobisz, jeśli nagle ktoś ukradnie Ci portfel z dokumentami? Zgubienie dowodu osobistego rodzi wiele niebezpieczeństw. Osoba trzecia, niepowołana do tego może posłużyć się dokumentem i zaciągnąć na przykład pożyczkę albo podpisać umowę na telefon. Wszystko to naraża właściciela dokumentu tożsamości na straty. Sprawdź zatem, co powinieneś zrobić w momencie, kiedy zgubisz dowód osobisty lub zostanie on skradziony.

Co zrobić gdy zgubisz dowód osobisty?

Nosisz dowód osobisty w portfelu? Co zrobisz, jeśli nagle ktoś ukradnie Ci portfel z dokumentami? Zgubienie dowodu osobistego rodzi wiele niebezpieczeństw. Osoba trzecia, niepowołana do tego może posłużyć się dokumentem i zaciągnąć na przykład pożyczkę albo podpisać umowę na telefon. Wszystko to naraża właściciela dokumentu tożsamości na straty. Sprawdź zatem, co powinieneś zrobić w momencie, kiedy zgubisz dowód osobisty lub zostanie on skradziony.

Zastrzeganie dowodu w urzędzie

To jasne, że w przypadku, gdy zgubiłeś dowód osobisty, powinieneś go zastrzec. Każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji z własnej winy lub z winy osób trzecich, może zgłosić utratę dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy. Zastrzeżenia może dokonać również rodzic, opiekun prawny albo kurator w imieniu osoby niepełnoletniej, czyli do ukończenia 18. roku życia lub innej osoby, która jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona.

W celu zastrzeżenia zgubionego lub skradzionego dowodu osobistego należy zgłosić się do urzędu gminy i złożyć stosowny wniosek – formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Do wniosku należy okazać inny dokument tożsamości, na przykład paszport. Usługa zastrzegania dowodów osobistych w urzędzie gminy jest bezpłatna.

Urzędnik po złożeniu wniosku od razu unieważnia dowód osobisty i wydaje zaświadczenie o jego utracie, które ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, choć nie dłużej niż 2 miesiące.

Zastrzeganie dowodu przez internet

Z różnych przyczyn dana osoba może nie móc zastrzec w urzędzie zgubionego czy skradzionego dowodu osobistego – jest sobota lub niedziela lub okres poza godzinami pracy urzędu. Wtedy można skorzystać z zastrzegania dowodów przez internet. Taki sposób dostępny jest wyłącznie dla osób mających swój profil zaufany (eGo), który pozwala na potwierdzenie ponad wszelką wątpliwość swojej tożsamości. Nikt inny nie może się nim posługiwać. Podobnie jak w przypadku zastrzegania dowodu osobistego w urzędzie gminy, także i w przypadku zastrzegania w trybie online, taki tryb działania dostępny jest dla każdego, kto utracił dowód osobisty oraz dla rodziców, opiekunów prawnych albo kuratora, którzy składają formularz w imieniu dziecka do 18. roku życia lub w imieniu innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Aby zastrzec dowód osobisty online, należy wysłać zgłoszenie na formularzu elektronicznym. W tym celu logujemy się na swój profil zaufany, wybieramy, co właściwie chcemy zgłosić – utratę czy uszkodzenie dowodu. Nie trzeba wybierać urzędu, który przyjmie wniosek, ponieważ system sam wyświetli adresata, czyli urząd, który wydał dowód osobisty. Należy też odpowiedzieć, czy i w jaki sposób chcemy otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzenia dowodu.

Jeśli wszystko się zgadza, można podpisać wniosek o zgłoszeniu utraty dowodu elektronicznie i wysłać zgłoszenie. Wyświetli się wówczas komunikat, że zgłoszenie zostało wysłane, a na potwierdzenie tego faktu dana osoba otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia, czyli UPP.

Usługa zastrzegania dowodu online nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Od razu po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia urzędnik unieważnia dowód.

Zgłoszenie w banku

Powszechnie stosowaną metodą zastrzegania dokumentów tożsamości jest zgłoszenie się do oddziału banku, w którym prowadzone jest nasze konto. Jeśli dana osoba, która zgubiła dowód, znajduje się w miejscu, w którym nie ma oddziału jej banku, powinna udać się do placówki prowadzącej system zgłoszeń dla wszystkich, m.in. do Banku Pocztowego, Banku BPH, Banku BPS, Kredyt Banku czy AIG Banku Polskiego.

Powiadomienie banku o zgubieniu dowodu polega po prostu na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentów. Na jego podstawie bank zgłosi to do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrzeżonych.

Utrata dowodu za granicą - co robić?

Istnieje wiele sposobów zastrzegania dowodu osobistego po jego zgubieniu, ale co powinniśmy zrobić, jeśli dowód zaginie czy zostanie skradziony za granicą? Wówczas swoje kroki powinniśmy skierować do polskiego konsulatu. Tam wypełnimy formularz i zastrzeżemy szybko dowód bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Formularz zastrzegania dowodu osobistego można pobrać bezpośrednio w konsulacie. Trzeba go wypełnić i przedłożyć inny dokument tożsamości, na przykład paszport. Dowód w konsulacie zostanie unieważniony jak najszybciej, a konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał dokument. Dopiero w urzędzie gminy dojdzie do unieważnienia, a obywatel otrzyma zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Nie jest ono stricte dokumentem tożsamości, ale w wielu przypadkach wystarczy do potwierdzenia tego, kim jesteśmy. Zaświadczenie traci ważność po wydaniu nowego dowodu oraz po 2 miesiącach od wydania.

Zastrzeganie dowodu przez BIK

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia swoim klientom usługę zastrzegania dowodu osobistego. Wystarczy aktywować taką usługę na stronach BIK. Później można już zgłaszać do systemu Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonego przez Związek Banków Polskich, swój dokument. W kilka minut taka informacja dotrze do wszystkich banków w Polsce, operatorów telefonii komórkowej czy do urzędów pocztowych, a tożsamość obywatela będzie bezpieczna. Sama usługa zastrzegania dokumentów jest bezpłatna w BIK.

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu z nami. Może masz jakieś ciekawe promocje - chętnie wymienimy doświadczenia.